top of page

Beyşehir Gölü

Süresi : 00:22:00
Formatı : Belgesel, High Definatinon, HDV, 16:9, Renkli, Türkçe, Stereo

  • Özgün beste ve/veya halk ezgilerinin yorumlanması

  • Kayıt, aranjman, mix ve mastering

  • Ses edit ve kurgu çalışmaları

Anadolu’nun en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü ve gölün su toplama havzası, 12 önemli nesli tehlike altındaki balık türü ve barındırdığı biyolojik çeşitlilikle Beyşehir Gölü Önemli Doğa Alanı’nı (ÖDA) oluşturuyor Beyşehir Gölü Havzası, sahip olduğu balık çeşitliliği ile Anadolu’nun benzersiz coğrafyalarından biri. Birçok tür sadece Beyşehir Gölü’nde yaşıyor. Gölün biyolojik çeşitliliğini sürdürmesi ve yöre insanının kadim üretim yöntemlerini devam ettirmesi dünya ölçeğinde önem taşıyor. Ancak Beyşehir Gölü Önemli Doğa Alanı ve ÖDA’da yaşayan türler birçok tehditle karşı karşıya bulunuyor. Su ve habitat kalitesinde bozulma, habitatların yok olması, suya yapılan müdahaleler, başka kaynaklardan aşılanan balık türlerinin yerli barlık türlerini yok etmesi gibi sebeplerle göl ve göldeki canlı çeşitliliği yok olmaya yüz tutuyor.Doğa Derneği 2016 yılından bu yana yürüttüğü Birleşmiş Milletler SGP Küçük Destek Programı tarafından desteklenen Beyşehir Gölü Havzası’ndaki Nesli Tehlike Altındaki Balık Türlerinin Koruma Projesi ile göl ve gölün toplama havzasındaki önemli balık türlerine ve Beyşehir Gölü Önemli Doğa Alanı’na dikkat çekmek için çalışıyor.

bottom of page